Online anmälan StBF Årsmöte 2017

Varje klubb får sända högst två röstberättigade delegater oavsett klubbens röstetal.
Röstberättigade klubbar och deras röstetal framgår av röstlängd.
Övriga klubbmedlemmar som vill åhöra mötet är givetvis välkomna.

* Nödvändigt fält

Klubb:
  *
Har
Röster *
   
Namn:
*
Adress:
*
Ant, Röster:
*
Tel.nr:
E-post:
   
Namn:
Adress:
Ant, Röster:
Tel.nr:

E-post:

   
Ordf/Sek *

Glöm inte delegaternas adress – då blir de utan årsmöteshandlingar!